درباره ما

 ازجمله فعالیت های ما در حوزه ی کفپوش عبارت است  ازکفپوش اپوکسی-کفپوش های سه بعدی-کفپوش های رولی

  • کفپوش های رولی:یک نوع کفپوش ساختمانی است که خرید و فروش و نمایندگی ان در دست ماست

  • کفپوش اپوکسی:کفپوش هایی برای ساختمان های اداری و ورزشی که نمایندگی کفپوش مشهد در دست ماست

  • پارکت لمینت:یکی دیگر از کفپوش های ساختمانی انواع پارکت ها هستند که فروش و نمایندگی پارکت های لمینت در تصرف ماست